Ik zit mij voor het vensterglas onnoemlijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen.

Naar Michel van der Plas

Wat? Een sociaal ecologisch project waarbij de verbinding met de natuur en dieren centraal staat. Het concreet aanbod is het middel waarmee de deelnemers zich kunnen verbinden. We vertrekken van biophilia hypothese die stelt dat er een natuurlijke aantrekkingskracht is tussen mens, dier en natuur. Dit is een trigger die we inzetten. Het welzijn van de deelnemers, natuur en dieren gaan hier hand in hand. We zullen dan ook geen dieren of natuur ‘gebruiken’. In tegendeel, we willen ons samen met de deelnemers inzetten voor het behoud en zorg voor dieren en natuur. We zijn ons bewust dat een aantal basisprincipes moeten voldaan zijn. Zo werken we in vertrouwen (beroepsgeheim), zorgen we voor een veilige omgeving en staan open, zonder een oordeel te vellen.

Locatie? Een alleenstaand buitenhuis aan de rand van Brugge, dichtbij het natuurgebied de Lage Moere. Met boerderijdieren, honden, katten, pony’s en schapen.

Voor wie? Begeleidingen voor jongeren, gezinnen en individuele deelnemers die omwille van diverse redenen moeite hebben om zich te engageren in de maatschappij. Zij kunnen in een kort of langer traject ingeschakeld worden. Die trajecten draaien rond het verzorgen van dieren: pony’s, schapen, het kweken van bedreigde kippenrassen en training met honden. Begeleiding op onze zorgboerderij betekent voor mensen dat ze ruimte krijgen en rust vinden om tot zichzelf te komen. Ze kunnen expertise ontwikkelen rond bepaalde dieren en hun gedragingen. Daardoor leveren ze zinvol werk en dat resulteert in voldoening en een positief gevoel. Daarnaast worden ze geconfronteerd met spiegels die de dieren hen voorhouden, ze gaan banden aan en moeten soms afscheid nemen. Het zorgen voor dieren noopt hen na te denken over hun eigen leven. Als basis vertrekken we van het respect voor de ander, dier of mens, en de biophilia hypothese, de onverbrekelijke band met de natuur en de dieren, die hen kracht geeft. We hanteren een aantal kapstokken zoals rituelen, spiegeling, humor en hechting.

Het concrete aanbod en de duur worden afgestemd op de noden van de deelnemer.

Over ons