De streekboerderij is een sociaal-ecologisch project en erkende zorgboerderij waar we oude/zieke en verwaarloosde dieren opvangen. We begeleiden de deelnemers door hen te leren zorgen voor dieren en natuur op een kleine boerderij.

De deelnemers kunnen leren omgaan met dieren zoals pony’s, honden, katten, kippen en voor hen zorgen.

Met de pony’s en de honden volgen we een traject om stapsgewijs een band aan te gaan. We kweken ook kippen van broedei tot volwassen hen of haan.

Het is een plaats waar we samen tot rust komen en ruimte krijgen om te zijn.

De Streekboerderij biedt begeleidingen voor jongeren, gezinnen en individuele deelnemers die omwille van diverse redenen moeite hebben om zich te engageren in de maatschappij.  Zij kunnen via onze zorgboerderij in een kort of langer traject ingeschakeld worden. Die trajecten draaien rond het verzorgen van dieren: pony’s, schapen, het kweken van bedreigde kippenrassen en training met honden.

Begeleiding in De Streekboerderij betekent voor mensen dat ze ruimte krijgen en rust vinden om tot zichzelf te komen.

Ze kunnen expertise ontwikkelen rond bepaalde dieren en hun gedragingen. Daardoor leveren ze zinvol werk en dat resulteert in voldoening en een positief gevoel. Daarnaast worden ze geconfronteerd met spiegels die de dieren hen voorhouden, ze gaan banden aan en moeten soms afscheid nemen. Het zorgen voor dieren noopt hen na te denken over hun eigen leven.
Als basis vertrekken we van het respect voor de ander, dier of mens, en de biophilia hypothese, de onverbrekelijke band met de natuur en de dieren die hen kracht geven.

We hanteren een aantal kapstokken, zoals rituelen: het inschakelen van wandelen langs het natuurpad, het creëren van (natuur)mandala’s. We hanteren kapstokken als spiegeling, humor en hechting.

Het concrete aanbod en de duur worden afgestemd op de noden van de deelnemer.

Nieuw: schoolondersteuningsproject

Het schoolondersteuningsproject van de Streekboerderij staat open voor kinderen en jongeren uit de basisschool en van de eerste graad. We richten ons specifiek naar kinderen die moeite hebben om een hele week naar school te gaan en/of waarbij schooluitval dreigt. De bedoeling is dat ze één of meerdere namiddagen aan de slag kunnen gaan in de natuur en met dieren zodat ze sterker staan om de uitdagingen van een schoolopleiding aan te gaan.

Medewerkers

  • Ann Vanneste (coördinator, begeleider)
  • Hans Schilders (vaste medewerker)
  • Joke Van haver (website)
  • Sabine Schreel (begeleiding)
  • Nina Hollez (begeleiding)

Ondersteuners en helpers

De Lions Club Brugge (ook sponsoring), 
August Hendrickx, Marleen Fieu, Hendrik Gyselen,
Dirk Verbeke, Peter Van Laere, Shauni Versigghel,
Nathalie Beelprez, Veerle Vanderplasschen, 
Kjumi