We zouden het heel erg op prijs stellen als je onze  GoFundMe-inzamelingsactie zou willen bekijken.

Je steun betekent heel veel voor ons. Alvast bedankt.

Door corona hebben we reeds twee jaar met ons koor en onze theatergroep niet kunnen optreden…  

Geen optredens = geen inkomen.

Deze inkomens zijn voor de werking en de verdere professionalisering van onze vzw van levensbelang. Daarom doen we hierbij een warme oproep om ons ook financieel te steunen op BE18 7380 3776 6465 .

Waarvoor zal dit geld gebruikt worden?

Voor de zorgboerderij De Streek:

Voeding dieren: 650 euro – Maaien weide: 700 euro – Klein materiaal (kruiwagen, gereedschap,…)  270 euro – Onderhoud weides (palen, draad, afsluiting, …) 400 euro – Huur terrein zorgboerderij (300 euro per maand): 3600 euro/jr. – Hoefsmid: 600 euro – Dierenarts en verzorging dieren: 1.200 euro

Voor het koor Cantare Con Amore:  

Aankopen van instrumenten – Vervoerkosten

Voor theatergroep (project Krachttoer) : 

Muzikantenvergoeding – vervoerkosten

Verder is er de noodzaak voor:

  • Aankoop van een wagen met laadruimte, begroot op € 25.000,- waarvoor reeds voorwaardelijk €8.000,- werd toegezegd voor zover we het overig gedeelte ook gesponsord krijgen! En dit gebeurt: ondertussen hebben we reeds €13.000,- verzameld! Nog ruim onvoldoende, maar we zijn al over de helft.
  • Oprichten van een steunfonds: Stéphanie Rossie, voor zij voor wie het moeilijk is om het mee-leven op de zorgboerderij volledig met eigen middelen te dragen (totale kost per deelnemer wordt begroot op 800€ per jaar).
  • Aannemen van een deeltijdse gediplomeerde werkkracht, samenbrengen van financiële middelen om de vzw professioneel te laten groeien (begroot  op €12.000,- per jaar).
Oproep tot financiële steun