Samen theater maken, samen zingen of met anderen zorgen voor dieren op zorgboerderij De Streekboerderij in Brugge. Dat is in een notendop de onafhankelijke vzw Speling. 

Toen de vzw in 2013 werd opgestart, vertrokken we vanuit de nood van mensen uit kansengroepen. We gaven hen de mogelijkheid om mee te doen aan laagdrempelige en kwaliteitsvolle projecten en activiteiten, en dat samen met anderen. 

Ondertussen, we schrijven 2023, zijn we geëvolueerd naar een inclusieve vereniging waar iedereen welkom is en deel kan nemen aan het aanbod. Een gedreven groep van professionele vrijwilligers timmert gestaag aan de weg, een weg waar één en één meer is dan twee. We brengen door ons inclusieve projecten personen uit diverse hoeken van de maatschappij samen. Ons doel is om te focussen op de talenten en sterktes van de deelnemers. Zo implementeren we de emancipatorische gedachte in onze aanpak, begeleidingen en activiteiten. 

Recent nieuws