Inclusief koor: AMOR

Nieuw project van vzw Speling

Cultuurplatform vzw Speling bestaat sinds januari 2013. De vzw wil stem geven en een podium bieden aan personen die moeilijkheden ondervinden om te participeren in de maatschappij. We doen dat door inclusieve samenwerkingen en acties op te zetten op vlak van theater in de brede zin van het woord en we begeleiden personen met een grote kwetsbaarheid door hen te leren zorgen voor en werken met dieren in een natuurlijke omgeving.

Met een nieuw project, het oprichten van een inclusief koor onder de naam Amor, willen we deze doelstellingen nog een stap dichterbij halen. De oprichting en uitwerking gebeurt in nauwe samenwerking met vzw ‘t Veldzicht. Samen zullen we ook instaan voor een onthaal naar iedereen die wil meedoen en de structurele uitbouw voor meer zingen en muziek in onze omgeving en die van anderen. We willen expliciet ook jongeren betrekken en de context van de deelnemers.

Het wordt geen ‘kamerkoor’. Ter gelegenheid van verschillende evenementen en feesten zullen we naar buiten trekken om te zingen.

Om onze werking helder te houden zullen we in de loop van 2018 de vzw opsplitsen in vzw Speling met podiumkunsten en zang enerzijds en vzw De Streek met de begeleidingen van kwetsbare jongeren en volwassenen door het inzetten van dieren en natuur anderzijds.

VISIE EN DOELSTELLING

Doel en achterliggende visie van het project:

Een structureel inclusief aanbod in de Brugse regio om samen te zingen, muzikale talenten te ontwikkelen om zodoende sociale netwerken uit te breiden en te versterken en als kers op de taart optreden voor publiek op verschillende gelegenheden. Mensen uit alle lagen van de maatschappij en personen uit kansengroepen brengen we samen en we geven hen de kans op een positieve manier te tonen wat ze in hun mars hebben. Zo willen we de samenleving sensibiliseren en overtuigen dat iedereen mens is tussen de mensen.

Concreet:

De oprichting van een divers, inclusief en laagdrempelig koor dat openstaat voor iedereen bij wie het verlangen leeft om samen te zingen. We zullen mensen samenbrengen vanuit verschillende doelgroepen (mensen met een visuele, fysieke, auditieve en/of mentale beperking, mensen met dementie, personen en gezinnen uit de kansarmoede maar ook mensen zonder beperking zoals mantelzorgers, vrijwilligers, leden van andere koren, muzikanten, mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen, leerlingen SCB en scholen, enz.), om hen samen te laten zingen.

Eén van de speerpunten is dat we ons ook specifiek richten naar de context van de koorleden. We willen familie, vrienden en mantelzorgers rond de deelnemers betrekken door hen aan te moedigen om deel te nemen. Vandaar dat we er bewust voor kiezen om het koor op zondagmorgen te laten bijeenkomen.

Kinderen en jongeren willen wij een bijzondere plaats geven in het koor. Met hun ervaring/deelname trekken wij resoluut de kaart van de inclusieve maatschappij van morgen.

De oprichting gebeurt in nauwe samenwerking met vzw ‘t Veldzicht. Het koor zal daar repeteren.Veldzicht vzw Sint-Kruis Brugge ondersteunt volwassenen met beperkingen door o.a. begeleid wonen en werken en vrijetijdsactiviteiten

Elke Poppe zal de begeleiding van het koor op zich nemen.

Ervaring :

- dementieconsulente bij FOTON, expertisecentrum dementie en thuisbegeleiding (Brugge),

- mede-oprichter in 2011 en begeleider van het FOTON-koor, een koor voor mensen met dementie, mantelzorgers, en vrijwilligers.  Elke Poppe – Je liefde nog ,

- optredens met het FOTON-koor, o.a. :

•      kerstconcert op de Burg (2011) en in Tielt (2016)

•      concert EFID-award te Brussel (2012)

•      concert in de Stadsschouwburg te Brugge (2016)

•      concert in BOZAR (2017)

•      concert in Gent, symposium Stem van ons Geheugen (2017)

- oprichter van het amateurgezelschap Amaryllis, a capella vrouwenkoor

- lid van Renaissancekoor Brugge.

Wie wil aansluiten kan contact opnemen met Ann Vanneste 0485 47 89 46 of Elke Poppe 0485 350970 , of mailen naar vzwspeling@gmail.com