Inclusief koor CANTARE CON AMORE: een nieuw project van vzw Speling

Cultuurplatform vzw Speling bestaat sinds januari 2013. De vzw wil een stem geven en een podium bieden aan personen die moeilijkheden ondervinden om te participeren in de maatschappij. We doen dat door in te zetten op podiumkunsten en muzikale projecten in de brede zin van het woord. We kiezen voor kruisbestuivingen en diverse samenwerkingen om acties op te zetten en projecten te realiseren.

Met een nieuw project: het oprichten van een inclusief koor onder de naam CANTARE CON AMORE  willen we deze doelstellingen nog meer waarmaken.

CANTARE CON AMORE staat open voor iedereen die zin heeft om te zingen. Mensen met en zonder beperking, jong en oud zijn welkom.  We willen expliciet ook kinderen en jongeren betrekken en familie, vrienden en kennissen van de deelnemers mee uitnodigen voor  het zingen en de sociale activiteiten.

Het inclusief koor CANTARE CON AMORE staat onder de leiding van dirigente Elke Poppe.

De repetities vinden plaats in vzw ‘t Veldzicht, Villa ‘t Veldzicht, Zuidervaartje 1, 8310 Brugge (Sint-Kruis). ‘t Veldzicht vzw is een kleine, warme organisatie in volle evolutie in  Sint-Kruis en Beernem, en werkt met de vele talenten van mensen met een beperking en/of een kwetsbaarheid.

De eerste samenkomst van het koor CANTARE CON AMORE is op zondag 15 april van 11.00 uur tot 12.00 uur, daarna om de veertien dagen.

Heb je zin om mee te zingen?

Graag een seintje aan Elke Poppe: 0468 51 73 98

 

Van harte welkom!!!

Ann Vanneste en Elke Poppe
vzw Speling