Vzw Speling voert actie voor burgerinitiatieven

Dinsdag 28 maart 2017, Burg Brugge, 17.30 uur tot 18.30 uur.  Met vzw Speling willen we een oproep lanceren naar de overheid voor meer steun aan  burgerinitiatieven. We zullen op de Burg, net voor de gemeenteraad, pamfletten uitdelen. We vragen aandacht voor de inzet van de geëngageerde inwoners. Burgers die met hun initiatief het maatschappelijk belang dienen, hebben nood aan meer armslag. (Burger)initiatieven brengen een stad tot leven, ze zijn participatief en zetten aan tot participatie.

We worden te weinig gehoord en dus ook niet gezien. We moeten opboksen tegen een muur van administratie, van dossiers tot jaarverslagen, om een aalmoes te krijgen.

Uiteraard neemt een stadsbestuur zelf initiatieven, maar het bestuur heeft ook de plicht om initiatieven van de burgers te honoreren.  Geef durvers (adem)ruimte, logistieke steun en financiële middelen om hun engagement uit te zetten in de stad. Geen financiering over de hele lijn, maar wel een substantiële bijdrage om het initiatief op poten te zetten en te ontwikkelen. Respect betonen door een overleg/gesprek aan te gaan. Participatie is een taak van de overheid én een taak van de burger. Samen kunnen we meer.

 

Een paar suggesties

– geef de initiatieven een forum/podium in het Brugse stadsmagazine

– roep culturele axibonnen in het leven voor mensen met minder financiële middelen. Die axibonnen kunnen ze dan besteden om deel te nemen aan een cultureel-sociaal project.

– geef verenigingen een duw in de rug door ze mee te laten genieten van de know how van de persdienst van Brugge. Zij kunnen hen helpen bij de promotie van hun initiatief.

– creëer vrije ruimtes in de stad waar we elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen

 

Deze oproep kan je steunen door te delen op facebook en/of mee op de Burg te staan:

Dinsdag 28 maart 2017, tussen 17.30 uur en 18.30 uur. Wij zorgen voor de pamfletten. Burgers die dat wensen kunnen hun eigen vragen/verlangens hierop neerschrijven.


Geef een reactie