Maandelijks archief: augustus 2015

sponsors

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 11 mei 2015 het volgende: 1) de vereniging Vzw Cultuurplatform Speling wordt erkend als Brugse culturele vereniging vanaf 2015. 2) de vereniging Vzw Cultuurplatform Speling wordt vanaf 2015 gesubsidieerd en gecatalogeerd bij de rubriek Verenigingen met contract.      Patrick Priem, sociaal restaurant Pas Partout, fotograaf Filip Mestdagh, Zonta vrouwen De Haan-Middenkust, Lionsclub Brugge, vzw Concordia, Basisgroep Hertsvelde1 Sint-Andries, Yot vzw Brugge en dankzij financiële acties van Rosmarijn vzw Brugge, zelfoogstboerderij ‘t Schaaphof in Landegem, Dienstencentrum Ter Dreve in Sint-Michiels Brugge, koor Godeliva Cantat Gistel en a-capellakoor Amaryllis Brugge.        


Wil je ons steunen?

Genummerde steunkaarten van 10 of 20 euro ten voordele van vzw Speling te koop. Contacteer ons op vzwspeling@gmail.com of stort op rekeningnummer BE18 7380 3776 6465 met vermelding van “steunkaarten”. Alle centen gaan naar vzw Speling om sociaal-artistiek theater te maken en om verder mensen te kunnen begeleiden in ons natuurbegeleidingscentrum De Streek. De trekking van de eerste tombola ging door op 24 juni 2016 door de Mugge van Brugge in sociaal restaurant Pas Partout, Kruitenbergstraat 11, Brugge. Klik hier voor de winnaars Ook voor het werkjaar 2016-2017 kan u ons natuurlijk steunen. De trekking van de tombola gaat door op vrijdag 29 september 2017 om 15u30. U maakt kans op volgende prijzen: * drie troostprijzen * derde prijs: koetsritje aangeboden door Speling vzw * tweede prijs: kunstwerk, geschonken door Patrick Priem  * eerste prijs: fotoshoot door fotograaf Filip Mestagh alias Filpics uit De Haan